Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Chinamc (V.O.F. China Product Trading Co) , een klein familiebedrijf, houdt zich op alle terreinen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG) De kleine groep personen werkzaam bij Chinamc zijn gehouden aan de geheimhouding van de voor hen toegankelijke persoonsgegevens. Dit houdt in, dat de via het vragenformulier verstrekte gegevens uitsluitend worden verwerkt, na uitdrukkelijke toestemming van cliënten, ten behoeve van de Behandeling (1.) , Communicatie (2) en de Administratie (3). Ad 1. Zoals ook aangegeven op het vragenformulier vormen de verstrekte gegevens de basis van het patiëntendossier. Dit dossier is uitsluitend toegankelijk voor Dr. Wang en Prof. Dr. Jiang. Ad 2. De via het vragenformulier verstrekte naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en het mailadres worden gebruikt in de communicatie met de cliënten, die noodzakelijk is voor een ordentelijke behandeling. Naast de webmaster is de echtgenote van Dr. Wang bij deze operationele taken betrokken. De webmaster draagt zorg voor het doorzenden van de door Chinamc ontvangen mails naar Dr. Wang en echtgenote. Ad 3. Dr. Wang en echtgenote dragen de zorg voor het vervaardigen van de factuur en of kwintantie voor de verleende behandeling. Deze documenten worden ook aangewend voor de uitvoering van de administratie door een externe boekhouder, waar de nodige afspraken mee zijn gemaakt om uw privacy te waarborgen.

China MC is ingeschreven onder nummer 58466401 bij de KvK.

China MC is lid van de Nederlandse Vereniging van Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong en de Koepel Alternatieve Behandelingswijze (KAB).

AGB-code Dr. X.Y. Wang 90.041905
AGB-code Praktijk 90.057351

Relevante links
Klik op de logo's voor de links

Click here to return to the homepage